click&tap
Back
“唐渡”KARATO
eat/drink
Shinsaibashi / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / KALAMA
Artwork:
Ayako Nagamori
Toshinobu Sugimoto
Tsuyoshi Yamamoto / artstock
Yae Ito
Photo: Kai Kanno / Nacasa & Partners
Open: 2.Aug.2019

“唐渡”KARATO
eat/drink
2019
http://www.ykarato.com/
Back