click&tap
Back
ANTEVORTE (Party Room)
eat/drink
Dojima / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / Maxray
Artwork:
Shoji Koyabu
Tsuyoshi Yamamoto / artstock
Photo: Daisuke Shimokawa / Nacasa & Partners
Open: 2013

ANTEVORTE (Party Room)
eat/drink
2013
Back