click&tap
Back
Financier
eat/drink
Kitashinchi / OSAKA
Lighting: Tomoko Nakaigawa / Maxray
Artwork:
Toshinobu Sugimoto
Photo: Daisuke Shima / Nacasa & Partners
Open: 8.Dec.2014

Financier
eat/drink
2014
Back