click&tap
Back
LUXE Building
eat/drink
Shinsaibashi / OSAKA
Lighting: Kenji Ito / Maxray
Artwork:
Sachiyo Yoshiki / Framerme
Logo: Sachiyo Yoshiki / Framerme
Photo: Daisuke Shima / Nacasa & Partners
Open: 6.Oct.2015

LUXE Building
eat/drink
2015
Back